Köpa skog – vad innebär skogsvård

Att köpa skog är inte så enkelt som man kan tro att det borde vara. För även om själva processen att köpa skog inte är speciellt komplicerad så tillkommer skogsvården. Det är nämligen något man inte får glömma bort när man funderar på att köpa skog. Vad innebär skogsvård då det kan göra affären lönsam eller kostsam.

Tar man inte hand om den skog man har köpt kan det få negativa konsekvenser. De kan leda till att man inte får ut någon avkastning från skogen alls. Risken för att skogen blir sjuk och drabbas av infektioner är överhängande om man inte tar hand om den.

För den som inte har någon aning om vad skogsvård innebär. Är det en bra början att ta reda på det. Helst innan man bestämmer sig för att köpa skog då det inte är speciellt enkelt. Helst ska man anlita en person som kommer och undersöker skogens skick då och då. För att verkligen ta hand om skogen man köpt. Det är något som många glömmer bort och det leder till att träden kan ruttna eller bli sjuka. Då förlorar man hela vinsten man tänkt göra på att sälja de träden. Då finns det ingen större anledning att köpa en skog.

Vad innebär då skogsvård?

Skogsvård kan delas upp i en del olika kategorier. Men för att sammanfatta går det ut på att ta hand om skogen som finns. Plantera ny skog efter att man avverkat delar av den. Samt att skydda skogen från infektioner och ge den optimala förutsättningar för att växa.

I naturen kan man inte vara säker på att alla träd får samma tillförsel av solljus och näring. För att då få ut optimal avkastning från sin skog krävas att man trimmar en del av skogsbeståndet.  På det sättet får övriga träd möjligheten att växa och ge en större avkastning.

Skogsvård är något man egentligen inte ska ge sig på att försöka med själv. Det kan verka väldigt enkelt att prata om att ta hand om sin skog men är i praktiken väldigt komplicerat. En stor del av arbetet är förebyggande och kräver att man spenderar rätt mycket tid i skogen. För att avvärja faror mot träden.

Det krävs även att man trimmar och rensar bort. Att man helt enkelt ger skogen den bästa förutsättningen att växa till sig och fortsätta att ge en avkastning.

Anlita någon för skogsvård

För den som redan köpt en skog, kan det vara bra att ta in en expert. För att se över hur beståndet växer. Men även för att göra en riskanalys av vilka faror som kan finnas med svamp, fukt eller sjukdomar. För det är något man själv inte kan se på samma sätt som en expert kan.

För en vanlig person kan en svamp på ett träd vara naturligt och bra. Medans om det är fel svamp kan innebära en väldigt stor fara. Därför ska man alltid anlita en expert för skogsvård när man köpt en skog.

Att tänka på

En sak man bör ha koll på är att skogsvård är reglerat i skogsvårdslagen. Därför har du som ägare vissa skyldigheter gentemot din skog. Det kan vara bra att ha koll på vad lagen innebär och hur du måste anpassa dig till den. Man vill till varje pris undvika att bryta mot lagen. Både för skogens skull men även för sin egen. Därför kan det även vara bra att ha koll på vad straffen är för att bryta mot lagen. Skogsavverkning är däremot inte reglerat i någon lag. Om man känner sig osäker på hur man ska gå till väga är det bäst att kontakta ett proffs. Då kan man vara säker på att man gör på rätt sätt.

skogsvård