Trädfällning i Danderyd och Djursholm

Trädfällning är ett arbete som kräver stor expertis för att genomföras på ett rätt och effektivt sätt. I Danderyd och Djursholm finns det flertalet verksamheter som arbetar med trädfällning och stubbfräsning. Därmed kan man få önskat arbete genomfört av dessa.

I Danderyd finner man bland annat Arboristerna som genomför ett arbete i kundens räkning som man kan lita på. De beskriver själva att de har en rimlig prissättning gällande arbetet men även för bortforslingen av trädet. Verksamhetens specialitet i Danderyd är att genomföra trädfällning på besvärliga lägen. Den metod som de erfarna yrkesmännen använder sig av i dessa tillfällen är speciella. Genom att arboristen som skall genomföra arbetet tar sig själv upp för trädet. Väl uppe på trädet så bryter yrkesmannen ner delar av trädet sakta men säkert. Uppifrån och ner tills denna genomfört en trädfällning. I vissa fall önskas även att den stubben som blir kvar i slutet av trädfällningen slipas bort, en metod som kallas för stubbfräsning. Detta är även något som verksamheten arbetar med och kan erbjuda kunderna.

Vad är stubbfräsning?

När man fäller ett träd kapas det en bit över marken. Något som gör att rötterna och en bit av trädet, stubben, lämnas kvar i marken. Oftast vill man även ta bort den här delen när trädet väl är borta. Även små träd kan ha stora rotsystem vilket gör att det inte är helt enkelt att avlägsna stubben. Det smidigaste sättet då är att ta till stubbfräsning. Då använder man en stubbfräs som med roterande sågblad fräsa bort stubben. Då slipper man arbetet med att gräva bort stubben och rötterna för hand.

Om man vill kan man sköta sin stubbfräsning på egen hand. Det enda man behöver då är att hyra en stubbfräs. Det kan dock vara svårt att veta hur den ska skötas om man saknar kunskap sedan innan. Därför är det alltid en bättre idé att anlita någon för jobbet. Anlitar man en yrkeskunnig person får man dessutom försäkring. Skulle man försöka göra jobbet på egen hand och misslyckas kan det medföra stora kostnader. Dessutom kan du i slutändan ändå bli tvungen att anlita någon för att fixa det som gått fel.

Även i Djursholm är Arboristerna aktiva och experter inom sitt område. Eftersom dessa kommuner är relativt nära varandra så väljer verksamheterna att bredda sin kundkrets. Genom att erbjuda arboristlösningar i båda kommunerna. Både trädfällning och stubbfräsning samt allt arbete där emellan är något dessa verksamheter arbetar med. Därför så kan man i Djursholm och Danderyd få önskad tjänst genomförd.

Vad kostar trädfällning?

Priset för en trädfällning och stubbfräsning i Danderyd och Djursholm är svårt att uppskatta. Det är något som är skiljer sig åt väldigt mycket beroende på vad för typ av arbete som önskas. Ett viktigt kriterium som bestämmer priset på trädfällningen är svårighetsgraden för arbetet och den risk som arbetet innebär. Det är ofta väldigt svårt att veta vad det kommer att kosta att anställa en trädfällare. Eftersom priset varierar så pass mycket brukar det vara bra att höra av sig till arboristerna innan man anlitar dem. Eftersom arbetet i många fall kan betyda större risker än andra så är det sällan det kostar lika mycket för varje trädfällning som sker. När man hör av sig till arboristerna så brukar de komma och kolla på arbetet som behövs genomföras. På så sätt kan man få en offert för arbetet som man önskar utföra. Efter det kan man boka in en tid när de ska komma och utföra arbetet.

När det gäller stubbfräsning baseras priset på ett antal faktorer. Dels antalet stubbar som ska tas bort. Oftast betalar man en startkostnad och sedan lite extra för varje extra stubbe som ska fräsas. Stubbens diameter är också en faktor när det kommer till priset. Mindre stubbar blir då oftast billigare än väldigt stora. Har man väldigt många stubbar och det krävs så kallad markrensning är timpris vanligt. Det finns också många andra faktorer som kan spela roll. Exempelvis ålder på trädet, olika typer av träd eller klippig mark som kan skada maskinen. För att få ett mer exakt pris ska man därför alltid be företaget om en offert.

Danderyd och Djursholm är väldigt fina kommuner i Stockholm. Därför är det ofta en önskan om att ha en fin natur och så fin trädgård som möjligt. I vissa fall kräver detta en trädfällning. Kanske är det så att ett träd skymmer en sikt eller att trädet står väldigt konstigt till. Det kan göra att det inte ser lika trevligt ut som det hade gjort utan. I dessa fall kan man höra av sig till dessa verksamheter. Då de genomför ett arbete precis efter de önskemål som man har.

trädfällning och stubbfräsning