Plåtbearbetning

Plåt är en av de grundläggande former som används för metallbearbetning och det kan skäras, bockas och behandlas i en mängd olika former och på många olika sätt. Väldigt många föremål man är i kontakt med dagligen är konstruerade med plåt. Plåtbearbetning är den teknik man talar om när man utför processen att utforma plåten till önskad form genom att beskära, behandla och manipulera den. Vanliga tekniker att genomföra plåtbearbetningen på är genom laserskärning samt genom kantpressning.

Laserskärning

Om plåten överstiger 15 mm i tjockleken kan det ibland vara lönt att beskära den genom gasskärning istället för laserskärning. Detta beror främst på toleranskraven på slutprodukten då det tar väldigt mycket på tjockare plåtprodukter. Laserskärning är annars ett väldigt bra sätt att tillverka prototyper av produkter. Laserskärning är en teknik som används främst på metaller som tunnplåt men även på plast och trä. Skärningen kräver ingen hjälp av andra verktyg eller dylikt och är således ett billigt och snabbt tillverkningssätt. På bara någon minut kan lasern jobba sig igenom tiotals meter och detta med en väldigt bra precision dessutom. Arbetet med lasersskärning sker med hög säkerhetsnärvaro då laserns strålning kan på sikt påverka kroppen, huden och ögonen negativt. Det är viktigt att man skärmar av ordentligt med så arbetet inte skadar människor i närheten. Lasern är så pass effektiv att den likt smör skär igenom plåten medan man vrider på arbetsstycket i önskad riktning. Dagens maskiner för laserskärning är dock så pass moderna att de nästan är helt automatiserade. Den senaste tidens utveckling av laserskärningsmaskiner har bidragit till att man kan utföra väldigt avancerade utformningar på plåten med ett väldigt bra resultat. I Sverige finns det gott om företag som arbetar med laserskärning av plåt och har dessa moderna maskiner tillgängliga vilka kan ta fram produkter av väldigt hög kvalité efter kundernas efterfrågan.

Kantpressning

Kantpressning används främst då tunnplåt skall formas, detta då tekniken är utformad specifikt för tunna metaller. Man brukar säga att kantpressning är en underkategori till kantbockning som är den mest utbredda tekniken för att böja och forma alla slags metaller med. Verktyget som används vid bearbetning av plåt heter kantpress och fungerar som de allra flesta bockningsmaskiner. Två verktyg pressas ihop med extrem kraft och exakt precision av arbetsstycket och på så sätt får man ut önskad form på plåten. Kantpressning fungerar bäst på tunnplåt då kantpressning av tjockare plåt kan leda till sprickor, skador eller andra deformeringar på den. Detta är även en mindre kostsam process för plåtbearbetning, genom att dessutom använda sig av CNC-maskiner krävs mindre mänsklig närvaro. En CNC-operatör brukar genomföra processen genom att programmera en avancerad design så omvandlar maskinen detta till olika kommandon som utför pressningen enligt önskemålet. Delarna som utformas av kantpressning är delvis väldigt viktiga material för svensk byggindustri men man använder plåtkonstruktionerna till mycket mer. Kantpressningen bidrar till bockad plåt som används till stor utsträckning på hus och andra byggnader men likaså på bilar och andra fordon. Efterfrågan på plåtkonstruktionerna som man kan utforma genom denna process har en ständigt ökande och varierande efterfrågan.

Vill du lära dig mer om plåtbearbetning, laserskärning eller kantpressning rekommenderar jag er att ta kontakt med ett av de ledande företagen i branschen: Länna Svets & Mekaniska verkstad.