Lastbilar och åkerier i Stockholm

I Stockholm finner man många olika åkerier med olika typer av erfarenheter och målsättning. Åkerierna gör olika typer av jobb åt kunderna med distribution i huvudsyfte. De flesta av dessa åkerier i Stockholm genomför utöver distributionsarbeten även specialtransporter, beställningstrafik, lagring samt andra former av logistik tjänster. Dessa företag innefattar bland annat Stockholms åker, Västberga åkeri samt SpångaMälarö Lastbilcentral. Utöver dessa opererar även DHL, Schenker och även postnord som innehar åkeriverksamhet i Stockholm.

Man kan säga att ett åkeri är ett företag vars syfte är att transportera olika typer av varor. Företaget kan likväl vara ett enmansföretag där personen är medlem i en transportfirma och äger en eller flera lastbilar som denna opererar. Transportfirmans jobb är att se till så att åkeriet har kunder som önskar få en transport och åkeriet genomför denna därefter. På Postnord i Stockholm och resten av Sverige är åkeriet en del av deras verksamhet där deras uppgift är att köra ut de större paketen från andra aktörer, det kan exempelvis vara cyklar från postkod lotteriet.

I Sverige består åkerinäringen av närmare 10000 åkerier som tillsammans omsätter ca 104 miljarder kronor. 80 % av alla gods totalt i Sverige som transporteras fraktas i lastbilar av något av de åkeriföretag som finns i Sverige och Stockholm har stor andel av dessa. Åkeriförbundet ser till så att åkerierna kör trafiksäkert, erbjuder goda arbetsförhållanden samt tänker klimatsmart. De har därför en kampanj som de kallar för Fair transport som de vill att åkerierna ska förhålla sig till. Detta i och med den stora konkurrenskraft som finns just i denna marknad vilket har i många fall lett till att man inte prioriterar miljötänk och säkerhet. Medlemmar i Sveriges åkeriföretag för därför skriva under på att vara med i Fair transport och därmed bedriva en del ansvarstagande åtgärder. Med hjälp av detta så kan man tydligt urskilja de företag som kör lite fulare och inte prioriterar detta för egen vinning.

SpångaMälarö Lastbilcentral AB är ett annat åkeri i Stockholm som erbjuder alla slags transportjobb. Verksamheten har över 100 fordon till sitt förfogande för att kunna erbjuda bra service och bra kvalité. De innehar även en modern fordonspark där de kan tillgodose de flesta behov inom transport, anläggningsarbete, distribution, containeruthyrning, vinterväghållning, sandsopning och klippning.

En viktig del i Sveriges näringsliv är alla de åkerier som finns i landet. Ifall man är i sits att välja mellan vilket åkeri man ska anställa så bör man välja ett sådant som har skrivit på för Fair transport och på så sätt sköter sin verksamhet på korrekt sätt. I Stockholm finns det företag som är verksamma utan att de skrivit på detta. För att alla åkerier skall ha samma förutsättningar och jobba under samma villkor så är det därför smartast att inte välja något av dessa företag. Utöver att de motverkar större konkurrens så är det viktigt då man skriver på för att köra klimatsmart. Eftersom att transporter påverkar miljön väldigt mycket så är detta ett högt prioriterat område att förbättra detta på. Genom att välja rätt vägar, körteknik, bränsle, kvalitet och effektivitet på fordonet så kan man förbättra detta.