Hur gör man när bilen bara dör?

Bilbärgning är något som man aldrig vet när man kommer att behöva. Att bärga en bil innebär att man med hjälp av ett annat fordon transporterar iväg en bil som har havererat och inte kan ta sig därifrån själv. Ibland kan man även behöva bilbärgning efter en olycka om det är någon bil som har gått sönder vid olyckan. Då kan det vara lite svårare att komma åt bilen och ibland får räddningstjänsten hjälpa till att göra plats för bilbärgningen.

Hur fungerar bilbärgning?

Som tidigare nämnt så betyder bilbärgning i sig att man med hjälp av ett annat fordon, ofta ett lite större fordon, lyfter bort och transporterar iväg havererade bilar. Hur det fungerar rent praktiskt kan skilja sig lite beroende på vilken typ av bärgningsfordon man använder sig av. Det finns pick-up bärgare som är ganska vanliga att använda sig av. De fungerar som så att man har en krok på flaket till bilen och sen lyfter man upp den delen på bilen som inte fungerar. Sedan när man ska transportera iväg den så använder man sig av de hjulen som fortfarande fungerar. Om man inte har några fungerande hjul alls på sin bil så måste man använda sig av ett annat typ av bärgningsfordon. Det vanligaste är då att man använder sig av något som heter flakbärgare. En flakbärgare fungerar som så att man lyfter upp den havererade bilen på flaket. En fördel med att använda sig av en flakbärgare är att det är ett mycket säkert sätt att transportera bort bilar. Vissa bärgare kan även transportera iväg två bilar samtidigt. Det är mycket smidigt exempelvis vid en olycka där båda bilarna har gått sönder. För att snabbt göra rent på vägen så att andra bilar kan passera kan man då använda sig av en flakbärgare och bärga iväg båda bilar samtidigt.

För väldigt stora fordon så som lastbilar och bussar måste man i regel använda sig av ett bärgningsfordon som kallas för tungbärgare. Det är den största typen av bärgare och har väldigt stora krafter. Den fungerar för de flesta stora fordon. Men eftersom en tungbärgare har så otroligt starka krafter fungerar den även till lite andra uppgifter. Som exempelvis dra omkull en byggnad. Men det är inte det som är huvudsyftet med en tungbärgare utan det är precis som namnet antyder just bärgning som är huvudsyftet.

Beroende på vart du bor så vänder du dig till olika bärgare, tex i Vetlanda som läsaren som inspirerade till detta inlägg kommer ifrån där kan man vända sig till Lottas bärgningstjänst.

Den enklaste typen av bärgning fungerar när två av den havererade bilens hjul fungerar. Annars måste man som tidigare nämnt lyfta upp hela bilen på ett annat fordon för att transportera iväg den. För att få tag i bärgning kan man antingen ringa direkt till en bärgningsfirma och beskriva vad man behöver hjälp med. Annars kan man även ringa till bärgningsväxlar. Där arbetar personer med att koppla ihop den drabbade med andra bärgningsfirmor. Betalningen för bilbärgning kan variera och fungerar lite olika beroende på vilken firma man anlitar. Vissa har försäkringar som täcker kostnader för bilbärgning. Det kan vara värt att kolla upp vad din försäkring täcker innan du anlitar vilken bilbärgare som helst.