Fasadrenovering i Stockholm

I Stockholm är fasadrenoveringsarbetet väl utbrett och det finns många verksamheter som arbetar med detta och arbetet runt om kring detta. I Stockholm finner man även andra typer av fasadarbeten som exempelvis fasadtvätt. Fasadtvätten är väldigt viktig för att inte få bort oönskade bakterier och dylikt vilket leder till en fräschare och renare fasad.

Fasadrenovering i Stockholm sker på alla typer av material. Träfasader som är de allra billigaste att ha kräver dock mest renovering. Träfasader behöver hållas rena och dessutom måste man måla om dem relativt ofta. Sköter man inte om träfasaderna på ett korrekt sätt så kan man behöva byta ut stora delar av fasaden. Det kan mögla och skapa problem även inne i byggnaden vilket kan leda till stora kostnader i längden.

Fasadrenovering

I Stockholm har det blivit allt vanligare med putsfasad. En sådan fasad kostar mer än de flesta andra typer av fasader. Men till fördelen att de håller väldigt bra och ser väldigt pampiga ut. Fasaden på en byggnad är ju ändå det första intrycket som man ser och därför väljer många denna typ av fasad. Det sker oftast enbart mindre förfiningsarbeten på dessa fasader.

Det är främst under vintertider som fasaderna tar skada av kylan och kan behöva en upputsning. Fasadputs kallas det arbetet och går till så att man knackar bort den del av fasaden som behöver bytas ut. Sedan tillsätts ny puts som slipas och i vissa fall målas om. Allt för att den ska passa bra ihop med byggnaden. Målet är att såklart att det inte ska synas att det har genomförts något renoveringsarbete. De delar i fasadrenoveringen som ingår i en fasadputs kallas för utlagning i första skedet och sedan avfärgning.

Andra typer av fasader

Det finns andra typer av fasader som behöver renoveras, exempelvis tegel. Tegel har bra livslängd och håller bra. Dessvärre är det materialet inte lika snyggt som de andra alternativen och därför passar det inte in överallt. I Stockholm är ändå tegelfasad en av de vanligaste. De renoveringar som sker på dessa typer av fasader är i de flesta fall putsning. Det sker även en hel del vandalism mot fasaderna i form av klotter. Klotter på väggarna har en skadlig påverkan på väggarna. Färgen utgör en skada för fasaden och kan korta ner livslängden på den. Det är därför väldigt viktigt att behandla väggarna så snabbt som möjligt. Det är också viktigt att man har utbildad personal som sköter detta då man inte vill använda fel kemikalier för att göra sig av med klottret, då även det kan påverka fasaden negativt.

Alla typer av fasadarbeten kräver stor kompetens för att genomföras på bästa möjliga sätt. Man vill inte att det uppenbart ska synas att det varit en skada på fasaden innan och samtidigt vill man inte att man ska se att det skett en fasadrenovering. I Stockholm finns därför flertalet aktiva verksamheter som hjälper till med detta och innehar en stor expertis och erfarenhet. I regel brukar det vara en bra investering att anställa proffs istället för att göra ett halvdant arbete själv.