Dags att investera i ordentliga pressverktyg

Pressverktyg finns i många olika skepnader och kan användas till lite olika saker. Det är främst vanligt med pressverktyg inom VVS men det är lika vanligt att använda sig av pressverktyg för att binda samman kablar. Med hjälp av ett pressverktyg så kan man smidigt fästa kabelskor på kontakter. Vanliga kablar som man brukar fästa kabelskor på är nätverkskablar. Det kan ibland vara svårt att kunna koppla samman kabelskon ändå då det krävs rätt mått på pressverktyget för att det ska kunna genomföras på bästa sätt.

Inom VVS så används pressverktyget på liknande sett med kablar fast i dessa fall med rören. De som jobbar inom VVS använder sig av väldigt många olika pressverktyg av olika storlekar för att kunna pressa ihop rör av olika slags material. Det är ett av VVS installatörernas viktigaste verktyg och pressverktyget finns i många olika utseenden. Den billigaste varianten räcker till i vissa fall med mindre rör och är helt mekanisk medan de mer avancerade pressverktygen kan kosta väldigt mycket och drivs samtidigt av el eller av batterier. Pressverktyget har en betydande roll i VVS installatörernas verktygslåda och används av många nästan varje dag.

Andra som använder sig av pressverktyg är de som vill böja på plåt eller stål det kan vara inom tillverkningsindustrin men också de som av någon anledning behöver böja på stålvajer. Inom tillverkningsindustrin så är pressverktyget vanligt förekommande hos många olika verksamheter och används för att formar och pressar ihop olika typer av metaller. Det används på många olika sätt och exempelvis vid biltillverkning så används pressverktyg av olika slag för att forma och därmed kunna tillverka alla olika delar som behövs. Likväl används pressverktyget till andra slags tillverkningar såsom vitvaror eller andra dekorativa föremål.

Pressverktyg är förekommande i många fler branscher och kan egentligen ses som en vanlig tång. Den vanliga mekaniska varianten av pressverktyget är egentligen bara en stor tång som anpassas till alla dess användningsområden som den kan ha. Beroende på vad för typ av användningsområde så har det sedan utvecklats olika typer av pressverktyg för att de ska fungera så bra som möjligt för ändamålet. Exempelvis så använder man sig av specifikt pressverktyg vid montering och demontering av hjullager. Detta för att undvika skador och annat som kan förekomma på hjullager ifall man använder sig av andra typer av verktyg. Dessa pressverktyg brukar i vissa fall vara hydrauliska och på det sättet styras av lufttryck.

I Sverige finns det flera olika tillverkare av pressverktyg till olika användningsområden. Sverige är ganska duktiga på detta och det har visat sig att andra internationella företag har använt sig av svenska pressverktyg. Ett sådant företag är Audi som använt sig av de svenska pressverktygen vid biltillverkningen.

Sammanfattningsvis så kan man säga att pressverktyg finns i väldigt många olika skepnader och till väldigt många olika syften. Verktyget som egentligen bara är en stor tång kan fungera mekaniskt, hydrauliskt men även på el och batteri. Idag är verktyget ovärderligt i många olika verksamheter och används dagligen för att de skall kunna genomföra sina arbetsuppgifter.