Bärgning i nödfall!

Vi är många som har varit i situationer då bilen vägrar lyssna på oss. En sådan situation kräver då starthjälp på något sätt. Det värsta som kan hända oss är att bärgning krävs vilket kan kosta oss ganska mycket pengar. Därför försöker man undvika eventuell bärgning innan man fått starthjälp på de olika sätt som finns. Är det så att det är batteriet som det är fel på. Kanske har det urladdats på grund av den kyliga vintern som tar mycket mer energi från bilen. I så fall kan starthjälp med hjälp av kablar hjälpa bilen att få liv i sig igen. Därmed kan man om man har tur slippa bärgning av fordonet.

När behöver man egentligen bärgning?

När bilen har slutat fungerar under en biltur så är det viktigt att man ställer sig vid sidan av vägen. Sedan är det viktigt att man sätter på varningslamporna. Starthjälp kan i många fall fås av andra bilister. I dessa fall behöver man inte bärgning. Även om det är så att företagen som tillhandahåller bärgningstjänster vanligtvis har de rätta verktygen för starthjälp med. De stora företagen likt Assistancekåren som finns i hela Sverige kommer ut vid utryckning. Då gör de allt de kan för att få liv i fordonet först och främst. De har även verktyg för starthjälp till alla typer av fordon. De har även bred kompetens om fordon i allmänhet. Därav vet de ifall det är möjligt att starta bilen eller inte redan efter något ögonkast. Det är ofta så att dessa bärgare blir utryckta till fordon som har varit med om väldigt stora skador. Då kan de inte hjälpa till så mycket med att få igång den på plats. Bärgning sker i dessa fall till en lämplig bilverkstad om inget annat önskas. Det kan vara så i vissa fall att man själv är väldigt kunnig inom fordon. Då kanske man vill få fordonet bärgat till sitt hem för att där kolla på fordonet själv. Alternativt så kanske man vill att bärgningen skall ske till en specifik bilverkstad. Något man då kan önska om och få den transporterad till.

När man ringer till bärgningsbolaget i Katrineholm eller liknande företag som hjälper till med starthjälp eller bärgning när detta krävs. Så bör detta vara ett sista alternativ. Man bör veta att starthjälp av dessa företag kostar en ganska ordentlig summa pengar med. Pengarna går främst då de blir utryckta till specifik plats samt för tiden som krävs för att hjälpa till. Starthjälp är självklart billigare än bärgning men båda tjänsterna kostar en del pengar. Därför bör man inte ringa dit dessa tjänstemän i onödan. Starthjälp kan ibland behövas vid enkla fall så som när bensinen har tagit slut. Istället för att då ringa dit dyra tjänstemän som tar drygt 1000 kr för starthjälp. Kan man höra av sig till någon bekant eller liknande som kan ta med sig detta till platsen. Ett annat sätt att undvika starthjälp eller bärgning är att ha bilen utrustad med lämpliga verktyg. Exempelvis startkablar som i många fall kan rädda dig. Inte bara genom kostnaderna som kan uppstå utan även tiden det kan ta för att få problemet löst.